Algemene voorwaarden

OPGELET : ALLE WEBSHOPBESTELLINGEN WORDEN GELEVERD VIA GLS RECHTSTREEKS VANUIT HET MAGAZIJN VAN ONZE LEVERANCIER IN DEINZE EN DUS NIET VANUIT HET MAGAZIJN VAN MOBITAL IN BREE.

ZIJN ER ARTIKELS NIET OP VOORRAAD KAN U ONS STEEDS PER MAIL CONTACTEREN OP INFO@MOBITAL.BE !

Leveringsvoorwaarden:
Bestelling 0 € - 48 € incl. BTW (excl postzegels) = 12,75 € portkosten

Bestelling 48 € - 100 € incl. BTW (excl postzegels) = 7,75 € portkosten

Bestelling + 100 € incl. BTW (excl postzegels) = geen portkosten

Minimum orderwaarde = 80 € excl. BTW. (excl postzegels)

Alle leveringen via de webshop worden geleverd door GLS en komen rechtstreeks vanuit het magazijn van onze Calipage leverancier.

Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. MOBITAL BVBA Is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

Factuurvoorwaarden:
Taxen worden apart gefactureerd, zijn niet vermeld op de orderbevestigingen. Wel vermeld op de site bij de betreffende artikels.
Taxen niet inbegrepen: Reprobel, Recupel, Auvibel en Bebat.

1.Al onze facturen dienen contant betaald, tenzij anders werd overeengekomen.
2.Eventuele klachten dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven en dat binnen de 8 dagen
na verzending der betrokken factuur.
3.Indien de betaling niet volledig contant gebeurt, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling,
een intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.
Bovendien, na ingebrekestelling, zal de klant als forfaitaire schadevergoeding, voor schade
veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het
bedrag 15 % op de verschuldigde som zal belopen met een minimum van 24.78 EURO.
4.Bij niet betaling blijven de goederen onze volledige eigendom.
5.Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen zal het geschil
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Bree en Tongeren.
6. Geen lyonesskorting op de webshopprijzen.

Retourbeleid:
Graag verduidelijken we ons retourbeleid van 2011 voor foutieve bestellingen.
U kan binnen de 8 dagen een retour aanvragen.
Wij zullen een afhaling plannen en de goederen worden zo snel als mogelijk teruggenomen.
Een retour bevat extra uitgaven die niet in de prijs verrekend zijn. Daarom passen we vanaf 17 januari 2011, een waardevermindering en een administratieve kost toe.
Voor de afhaling en verwerking passen we de volgende kostenstructuur toe.
€ 7,50 administratieve fee
De waarde van de goederen wordt met 10% gedevalueerd.

Voorbeeld: U wil € 90 terugsturen.
Devaluatie: € 90 – 10% = € 81
Administratieve fee: € 7,50. € 81 - € 7,5 = € 73,5
U zal een kredietnota ontvangen ter waarde van € 73,5.

Voor fouten die door ons worden veroorzaakt, nemen wij de integrale kosten op ons.
Creditering kan pas als de goederen in originele staat en wederverkoopbaar zijn. Een degelijke verpakking van de terug te nemen artikelen is een absolute voorwaarde om de goederen te beschermen. Wij vragen dan ook om de Spicers dozen te recycleren of zelf voor een degelijke verpakking te zorgen. Vermijd stickers of opschriften op de originele verpakkingen.
Wij gaan met deze wijzingen van start op maandag 17 januari 2011.
Het is onze bedoeling om overtollige kosten weg te snijden en alert op de economische realiteit te reageren. Hierdoor kunnen we prijscompetitief blijven en tevens onze efficiëntie verhogen om u nog beter te dienen.
Wij danken u voor het vertrouwen.